Tuesday, April 04, 2006

Kiss Goodbye - Lee Hom!!

Baby bu yao cai ku ci
ce yi mu dou mo so xi
ji muo je ni de shou wei ce do xe bu de fan ni
mei yi ce xiang kai ko dan bu hu bao xe an jing
gei wo yi fen cong chuan xing hao hao xing sang ni de mei
xing fu da pei bei sang
dong xe zai wo xing tiao ca
chuo ce de yien le bu neng je xe ai de chong yao
fu chu de ai shou bu hui
dan chien ni de wo bu neng gei
bie ba wo xing ye dai zou
chu gan sui

Chorus:
mei yi ci he ni feng kai
shen shen de bei ni da bai
mei yi fang chi ni de wen rou tong ku rang ni xe kuai
mei yi ci he ni feng kai
mei yi ci kiss you goodbye
ai ching de che wei che ke wo chong yu chui ming bai


xing fu da pei bei sang
dong xe zai wo xing tiao ca
chuo ce de yien lei bu neng je xe ai de chong yao
fu chu de ai shou bu hui
dan chien ni de wo bu neng gei
wo cai ming bai ai chui ce xe de che wei

No comments: